main
Ostatnia aktualizacja: 2017.11.11 godz. 13:00

--> Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji prowadzi:

Badania teoretyczne

obliczenia wytrzymałościowe wszystkich typów konstrukcji maszynowych metodami analitycznymi i komputerowymi:

Badania doświadczalne

badania statyczne i dynamiczne:

Laboratorium

wykonuje pomiary stanu naprężeń w konstrukcjach metodami tensometrii statycznej i dynamicznej oraz metodami elastooptycznymi.