dydaktyka
Ostatnia aktualizacja: 2014.08.14 godz. 16:00

--> Dydaktyka:

--> Zaliczenie POPRAWKOWE - termin letni 2014:

KONSULTACJE lato 2014 (rok akademicki 2013/2014) p.409


24.06.2014 (wtorek) godz. 15.30 - 16.40
25.06.2014 (środa) godz. 15.00 - 16.30
30.06.2014 (poniedziałek) godz. 07.00 - 07.55
28.06.2014 (sobota) godz. 09.45 - 11.15 (sala Lab. MC 019 - tylko studia niestacjonarne)

Zaliczenie poprawkowe dla GRUP:
M1, M2, M3, M4, M5, M6 (WBMiZ) - SALA CW2 24.06.2014 godz. 16.50 - 18.20
MCH1, MCH2 (WBMiZ - II stopień) - SALA CW2 24.06.2014 godz. 16.50 - 18.20
LOG1, LOG2 (WIZ - I stopień niestacjonarne) - SALA MC019 28.06.2014 godz. 09.45 - 11.15
(po wykupieniu warunkowego zaliczenia - potwierdzenie, zgłoszone 11 osób)


Odbędą się dwa terminy zaliczenia poprawkowego CZERWIEC lub WRZESIEŃ - terminy czerwcowe dla grup zaliczeniowych podane powyżej - terminy wrześniowe podane zostaną na początku września. PRZYPOMINAM, iż przysługuje TYLKO jeden termin zaliczenia poprawkowego do WYBORU !!!


dr inż. Piotr PACZOS

KONSULTACJE lato 2014 (rok akademicki 2013/2014) p.409

Weronika BOŃCZYK

Konsultacje dla studentów w letnij sesji egzaminacyjnej 2013/2014
12.07.2014r. (sobota) 09.30-10.30

mgr inż. Weronika BOŃCZYK