dydaktyka
Ostatnia aktualizacja: 2016.08.25 godz. 20:30

--> Dydaktyka:


EGAZAMINY I ZALICZENIA - Letnia SESJA EGZAMINACYJNA (rok akademicki 2015/2016)


TERMINY EGZAMINÓW - Mechanika STACJONARNE sem.4 (WBMiZ) - I stopień
1 czerwca 2016r. (śoda) - CW2 godz. 15.10-18.20
Wyniki będą dostępne od wtorku 21.06.2016r.

Na Egzamin USTNY zapraszam na konsulatcje w terminach poniżej - jeśli ktoś nie zdąży do 10 września - to po 26 września będzie ustalony termin ostateczny !!!

Egzamin POPRAWKOWY: 26 września 2016r. (poniedziałek)- CW7 godz. 9.30-11.30

TERMINY EGZAMINÓW - Mechanika STACJONARNE sem.1 (WBMiZ) - II stopień
24 czerwca 2016r. (piątek) - CW7 godz. 11.45-15.00
Egzamin POPRAWKOWY: 30 września 2016r. (piątek)- MC202 godz. 11.45-15.00

TERMINY EGZAMINÓW - Mechanika NIESTACJONARNE sem.2 (WBMiZ) - II stopień

3 lipca 2016r. (niedziela) - MC301 godz. 11.30-15.00
Egzamin POPRAWKOWY: 25 września 2016r. (niedziela)- 429 godz. 11.30-15.00

Zaliczenie POPRAWKOWE dla wszystkich studentów z kierunku Mechanika (I i II stopień)- WBMiZ
odbędzie się 19 września 2016r., godz. 11:45-13:30, sala CW2

Piotr PACZOS

KONSULTACJE 409MC - Latnia SESJA EGZAMINACYJNA (rok akademicki 2015/2016)


Konsultacje dla studentów CZERWIEC 2016
1. Termin: 20.06.2016 (poniedziałek) - 9.00-10.30
2. Termin: 21.06.2016 (wtorek) - 10.00-12.00
3. Termin: 22.06.2016 (środa) - 12.30-14.00
4. Termin: 28.06.2016 (wtorek) - 11.30-13.00
5. Termin: 29.06.2016 (środa) - 11.00-12.30
6. Termin: 30.06.2016 (czwartek) - 10.00-12.00

Konsultacje dla studentów LIPIEC 2016
7. Termin: 04.07.2016 (poniedziałek) - 11.30-13.00
8. Termin: 05.07.2016 (wtorek) - 11.30-13.00

Konsultacje dla studentów SIERPIEŃ 2016
9. Termin: 09.08.2016 (wtorek) - 09.30-11.00
10. Termin: 10.08.2016 (środa) - 13.30-15.00
11. Termin: 29.08.2016 (poniedziałek) - 13.30-15.00

Od 15 sierpnia do 4 września jestem na URLOPIE - kolejne dodatkowe terminy konsultacji zostaną podane dopiero na początku września !!!

Konsultacje dla studentów WRZESIEŃ 2016

Terminy KONSULTACJI w sytaucjach nieprzewidzianych mogą się czasmi zmieniać !!!


Egzamin z Wytrzymałości II POPRAWKA TYLKO DLA POWTARZAJĄCYCH PRZEDMIOT odbędzie się 9 sierpnia o godz. 11.00-13.00 ssla 301 MCH
Osoby TYLKO z listy przesłanej do mnie drogą meilową w lipcu !!! plus osoby ,które się dodatkowo dopisały mailowo !!!

Piotr PACZOS