dydaktyka
Ostatnia aktualizacja: 2017.11.11 godz. 13:00

--> Dydaktyka:


EGZAMIN POPRAWKOWY Termin JESIENNY dla osób Powtarzających Przedmiot WM(warunek) lub mogących przystąpić do EGZAMINU (odpowiednia liczba zdobytych punktów ETCS)


Środa 29 listopada 2017r. sala CW 7, godz. 18.30-20.30
UWAGA !!!
Obowiązkowo - wypełniona karta powtarzania przedmiotu, legitymacja studencka lub dokument ze zdjęciem

Jeśli będzie więcej osób chętnych z jednego roku, bardzo proszę o zrobienie listy i przysłanie jej do mnie mailem

Termin również dla osób, które w terminie 1 tygodnia przedłożyły zwolnienia lekarskie za II Termin Egzaminu - bardzo proszę mailowo potwierdzić przybycie na Egzamin z informacją: kierunek, rok, stopień studiów, typ

Piotr PACZOS