dydaktyka
Ostatnia aktualizacja: 2015.09.23 godz. 23:00

--> Dydaktyka:


LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA (rok akademicki 2014/2015)


TERMINY EGZAMINÓW - Mechanika rok 2 sem IV (WBMiZ)


Na EGZAMIN proszę przynieść Legitymację Studencką, Papier kancelaryjny A3 2 szt. (kratka, linia), długopis, kalkulator (niekoniecznie)
Zakaz używania tel. kmórkowych w trakcie egzaminu !!!!
Egzamin PISEMNY I Termin - piątek 19 czerwca od 13.30 do 16.40 sala CW2 Egzamin USTNY I Termin - poniedziałek 22 czerwca od 8.30 do 10.30 pok. 409 (ze względu na niewielką liczbę zdających)

Wyniki EGZAMINU z dnia 19.06.2015r - TERMIN NR1


Egzamin PISEMNY II Termin - czwartek 17 września od 11.45 do 15.00 sala MC202
Egzamin USTNY II Termin - od czwarteku 17 września do piątku 25 września (trwa!!!)

Egzamin ustny od wtorku do piątku w godzinach konsultacji
Wyniki EGZAMINU z dnia 17.09.2015r - TERMIN NR2


Egzamin PISEMNY III Termin (termin nieoficjalny) - piątek 25 września od 8.00 do 11.15 sala CW7
Egzamin USTNY III Termin - piątek 25 września od 13.30 do 17.00 pok. 409 (sala może ulec zmianie)

Piotr PACZOS

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA (rok akademicki 2014/2015)


Konsultacje dla studentów lipiec-wrzesień 2015

16 lipca 2015 (czwartek) - KONSULTACJE - godz. 10.30-11.30
20 lipca 2015 (poniedziałek) - KONSULTACJE - godz. 15.00-16.00
22 lipca 2015 (środa) - KONSULTACJE - godz. 09.30-10.30
28 lipca 2015 (wtorek) - KONSULTACJE - godz. 09.00-10.00
29 lipca 2015 (środa) - KONSULTACJE - godz. 13.00-14.00
zmiana godziny konsultacji !!!
04 sierpnia 2015 (wtorek) - KONSULTACJE - godz. 08.00-09.30
18 sierpnia 2015 (wtorek) - KONSULTACJE - godz. 08.30-10.00
zmiana godziny i terminu konsultacji !!!
26 sierpnia 2015 (środa) - KONSULTACJE - godz. 14.00-15.30
2 września 2015 (środa) - KONSULTACJE - godz. 13.30-15.00
5 września 2015 (sobota) - KONSULTACJE - godz. 12.00-13.30 (studia niestacjonarne)
8 września 2015 (wtorek) - KONSULTACJE - godz. 12.30-14.00
11 września 2015 (piątek) - KONSULTACJE - godz. 9.30-11.00
16 września 2015 (środa) - KONSULTACJE - godz. 13.30-15.00
22 września 2015 (wtorek) - KONSULTACJE - godz. 13.00-14.00
23 września 2015 (środa) - KONSULTACJE - godz. 14.00-16.00 (egzamin ustny)


Przeniesione konsultacje z godziny 8.00 na popołudniu godz. 14.00 z powodu badań doświadczalnych w laboratorium


Terminy mogę ulegać niewielkim zmianom PROSZĘ sprawdzać stronę www !!!
24 września 2015 (czwartek) - KONSULTACJE - godz. 14.00-17.00 (egzamin ustny)

***********************************************************************************************************************
Zaliczenie POPRAWKOWE Studia NIESTACJONARNE Gr. A i B - ĆWICZENIA sobota 12.09 sala MC201, godz. 11.30-13.00

Zaliczamy tylko te zadania, których jeszcze nie zaliczyliśmy !!!


Wyniki KOLOKWIUM Nr2 - Mechanika Niestacjonarne (II stopień) + OCENY ZALICZENIOWE (Propozycja)

Wyniki ZALICZENIA POPRAWKOWEGO - Mechanika Niestacjonarne (II stopień) + OCENY ZALICZENIOWE (Propozycja)
***********************************************************************************************************************
Zaliczenie POPRAWKOWE kier. Mechanika Gr. M1, M2, M3, M4, M5 - ĆWICZENIA poniedziałek 14 września od 15.10 do 16.40 sala MC201

Zaliczamy tylko te zadania, których jeszcze nie zaliczyliśmy !!!Wyniki KOLOKWIUM Nr2 - Mechanika Stacjonarne (I stopień) + OCENY ZALICZENIOWE (Propozycja)

Wyniki ZALICZENIA POPRAWKOWEGO - Mechanika Stacjonarne (I stopień)
***********************************************************************************************************************
EGZAMIN WYTRZYMAŁOŚĆ II

Egzamin za Prof. J.Zielnicę - WTOREK 14.00-17.30 sala MC202 (egzamin dla wszystkich studentów) - do E-Proto oceny wpisuje Prof. J.Zielnica

Wyniki EGZAMINU z dnia 22.09.2015r - WYTRZYMAŁOŚĆ II


Piotr PACZOS

Piotr STASIEWICZ - Konsultacje

Konsultacje NR1 dla studentów studiów niestacjonarnych: sobota 27.06.2015, godz. 17:00-18:15, MC019.
Konsultacje NR2 dla studentów studiów niestacjonarnych: sobota 04.07.2015, godz. 9:00-9:30, MC019.

Konslatcje - sobota 26.09.2015, godz. 9:30-10:30, p. 407 lub MC019.

dr inż. Piotr STASIEWICZ

Piotr KĘDZIA - Konsultacje

Terminy konsultacji w okresie wakacyjnym:

27 lipca 2015r., godz. 10.00-11.30
31 sierpnia 2015r., godz. 10.00-13.00
14 września 2015r. , godz. 10.00-11.30
21 września 2015r. , godz. 10.00-11.30


dr inż. Piotr KĘDZIA