dydaktyka
Ostatnia aktualizacja: 2014.08.23 godz. 16:00

--> Dydaktyka:

--> Zaliczenie POPRAWKOWE - termin letni 2014:

KONSULTACJE jesień 2014 (rok akademicki 2013/2014) p.409


15.09.2014 (poniedziałek) godz. 14.00 - 15.00
19.09.2014 (piątek) godz. 12.00 - 13.30
22.09.2014 (poniedziałek) godz. 12.00 - 13.00
27.09.2014 (sobota) godz. 10.45 - 12.00 (tylko studia niestacjonarne)

Zaliczenie poprawkowe II dla GRUP:
M1, M2, M3, M4, M5, M6 (WBMiZ) - Sala 301 MCH 15.09.2014 godz. 15.10 - 16.40
MCH1, MCH2 (WBMiZ - II stopień) - Sala 301 MCH 15.09.2014 godz. 15.10 - 16.40


Drugi termin zaliczenia poprawkowego WRZESIEŃ 2014.
PRZYPOMINAM, iż przysługuje TYLKO jeden termin zaliczenia poprawkowego do WYBORU !!!
(studenci, którzy nie zaliczyli poprawki w czerwcu NIE PRZYSTEPUJĄ do zaliczenia we wrześniu)dr inż. Piotr PACZOS

KONSULTACJE lato 2014 (rok akademicki 2013/2014) p.409

Weronika BOŃCZYK

Konsultacje dla studentów w letnij sesji egzaminacyjnej 2013/2014
12.07.2014r. (sobota) 09.30-10.30

mgr inż. Weronika BOŃCZYK