dydaktyka
Ostatnia aktualizacja: 2017.05.13 godz. 22:00

--> Dydaktyka:


KONSULTACJE 409MC - rok akademicki 2016/2017


wtorki od godz. 11.30 do 13.00

Piotr PACZOS

EGAZAMINY I ZALICZENIA - Zimowa SESJA EGZAMINACYJNA (rok akademicki 2016/2017)


TERMINY EGZAMINÓW - IM i IBM STACJONARNE sem.3 (WBMiZ) - I stopień

I TERMIN: 06.02.2017 r. (poniedziałek) - Inżynieria Materiałowa, godz. 15.10 - 18.20 sala CW 7
II TERMIN:Egzamin POPRAWKOWY: 21.02.2017 r. (wtorek) - Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Biomedyczna, godz. 13.15 - 15.10 sala MC 202.

Na Egzamin USTNY zapraszam w godzinach konsultacji !!!

{****************************************************************************************************************************}

Zaliczenie POPRAWKOWE dla studentów studia STACJONARNE kierunek Mechanika, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Biomedyczna (I stopień)- WBMiZ
odbędzie się 13.02.2017 r. (poniedziałek) godz. 11.45-15:00 sala CW7.

{****************************************************************************************************************************}

Egzamin POPRAWKOWY (Warunek) dla studentów studia niestacjonarne kierunku Mechanika (II stopień)- WBMiZ
odbędzie się 19.02.2017 r. (niedziela) godz. 13:30-16:30 sala MC201.

{****************************************************************************************************************************}

Dodatkowe KONSULTACJE (mogą występować zmiany w terminach i godzinach komnsultacji - informacja będzie podawana na bieżąco na stronie www)

1. Poniedziałek 30.01.2017, godz. 8.50 - 9.50
2. Piątek 03.02.2017, godz. 9.30 - 11.00
3. Poniedziałek 06.02.2017, godz. 12.00 - 13.30
4. Piątek 10.02.2017, godz. 14.15 - 16.00
5. Wtorek 14.02.2017, godz. 10.00 - 12.00
6. Czwartek 16.02.2017, godz. 08.30 - 10.00
7. Poniedziałek 20.02.2017, godz. 08.30 - 09.45

8. Środa 22.02.2017, godz. 08.30 - 09.45 i 12.00 - 13.00
9. Czwartek 23.02.2017, godz. 10.00 - 12.30 (ostatni termin Egzaminów Ustnych)

INFOMRMACJE Dodatkowe:
Drobne zmiany w godzinach KONSULTACJI

Piotr PACZOS