dydaktyka
Ostatnia aktualizacja: 2016.02.25 godz. 10:00

--> Dydaktyka:


EGAZAMINY I ZALICZENIA - ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA (rok akademicki 2015/2016)


TERMINY EGZAMINÓW - IM i IBM rok 2 sem III (WBMiZ)


Egzamin PISEMNY I Termin - wtorek 9 luty 2016r. od 9.00 do 11.15 sala CW2
Egzamin USTNY I Termin - poniedziałek 15.02.2016r. od godz. 9.00 - 11.00 i po południu od godz. 15.00 - 17.00

Egzamin PISEMNY II Termin - środa 17 luty 2016r. od 9.00 do 11.15 sala MC202
Egzamin USTNY II Termin - czwartek 25.02.2016 od godz. 10.00


ZALICZENIA POPRAWKOWE SEM.3 - Ćwiczenia

Zaliczenie POPRAWKOWE (ćwiczenia) - IM, IBM - czwartek 4 luty 2016r. od 15.10-16.40 sala CW7

Zaliczenie POPRAWKOWE kierunek Mechanika (ćwiczenia, wykłady) - M1, M2, M3, M4, M5, M6 - środa 10 luty 2016r. od 13.30-15.00 sala CW2

(poprawa zaliczenia odbędzie się po Wyborze Elektorów wydziału BMiZ głosowanie zaczyna się od 11.30 i potrwa ok. 2 godz.)

Piotr PACZOS

KONSULTACJE - ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA (rok akademicki 2015/2016)


Konsultacje dla studentów LUTY 2016

01 luty 2016 (poniedziałek) - KONSULTACJE - godz. 08.30-10.00
03 luty 2016 (środa) - KONSULTACJE - godz. 10.00-10.50
09 luty 2016 (wtorek) - KONSULTACJE - godz. 11.30-13.00
11 luty 2016 (czwartek) - KONSULTACJE - godz. 08.30-10.00
15 luty 2016 (poniedziałek) - KONSULTACJE - godz. 08.30-10.00
17 luty 2016 (środa) - KONSULTACJE - godz. 11.30-13.00


od 19.02 (piątek) do 24.02 (środa) - wyjazd na konferencje (nie będzie mnie fizycznie na PP)

25 luty 2016r. (czwartek) - KONSULTACJE - godz. 08.30-10.00

Piotr PACZOS

Piotr STASIEWICZ

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych

Konsultacje 20.02.2016, godz. 11:00-11:30, MC019

Zaliczenie poprawkowe dla MiBM 20.02.2016 (sobota), godz. 11:30-13:00, MC019.

dr inż. Piotr STASIEWICZ