publikacje
Ostatnia aktualizacja: 2018.02.13 godz. 11:00

--> Publikacje:

Niebawem wprowadzimy linki lub uzupełnimy bazę publikacji !

ROK 2017

Książki - podręczniki, rozdziały

Zgłoszenia PATENTOWE

Artykuły w czasopismach

Materiały konferencyjne

ROK 2016

Książki - podręczniki, rozdziały

Zgłoszenia PATENTOWE

Artykuły w czasopismach

Materiały konferencyjne

ROK 2015

Książki - podręczniki, rozdziały

Zgłoszenia PATENTOWE

Artykuły w czasopismach

Materiały konferencyjne

ROK 2014

Książki - podręczniki, rozdziały

 1. Grygorowicz M., Magnucki K., Modelowanie struktur inżynierskich, Wyboczenie pasma płytowego połączonego z podłożem sprężystym o zmiennych właściwościach mechanicznych - rozdział w monografii z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. W. Nagórko, Red. G. Jemielita, M. Wągrowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014r.

Zgłoszenia PATENTOWE

Artykuły w czasopismach

 1. Magnucki K., Jasion P., Kruś M., Kuligowski P., Wittenbeck L., Strength and buckling of sandwich beams with corrugated core. PTMTiS: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 51, (1), 2013, 15-24.
 2. Paczos P., Experimental investigations of thin-walled C-beams with nonstand-ard flanges, Journal of Constructional Steel Research, 2014, 93, pp. 77-87. (LF)

Materiały konferencyjne

 1. Grygorowicz M., Magnucki K., Three point bending of a sandwich beam with core with variable mechanical properties, 53 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 22-26.02.2014 book of abstract pp. 70.
 2. Paczos P., Badania konstrukcji cienkościennych z użyciem metod optycznych - systemu ARAMIS, 53 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 22.02.2014-25.02.2014.
 3. Grygorowicz M., Magnucka-Blandzi E., Stability of sandwich beams with variable properties of the core with dynamic loads, BIT's 3rd Annual World Congress of Advanced Materials-2014, China, Chongquing, 06-09.06.2014.
 4. Smyczyński M., Grygorowicz M., Theoretical study of wrinkling of faces of sandwich beams, BIT's 3rd Annual World Congress of Advanced Materials-2014, China, Chongquing, 06-09.06.2014.
 5. Grygorowicz M., Paczos P., Wittenbeck L., Wasilewicz P., Experimental Three-Point Bending of Sandwich Beam with Corrugated Core, ICNAAM 12th International Congress of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, Greece, Rothes, 22-29.09.2014.
 6. Wittenbeck L., Magnucka-Blandzi E., Grygorowicz M., Numerical Analysis of Sandwich Beam with Corrugated Core under Three - Point Bending, ICNAAM 12th International Congress of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, Greece, Rothes, 22-29.09.2014.

ROK 2013

Zgłoszenia PATENTOWE

Artykuły w czasopismach

 1. Magnucki K., Jasion P., Kruś M., Kuligowski P., Wittenbeck L., Strength and buckling of sandwich beams with corrugated core. PTMTiS: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 51, (1), 2013, 15-24.
 2. Magnucki K., Jasion P., Analytical description of pre-buckling and buckling states of barrelled shells under radial pressure. Elsevier: Ocean Engineering, 58, 2013, 217-223.
 3. Paczos P., Experimental and numerical (FSM) investigations of thin-walled beams with double-box flanges, PTMTiS: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 51, (2), 2013, 497-504.
 4. Magnucki K., Smyczynski M., Jasion P., Deflection and strength of a sandwich beam with thin binding layers between faces and a core. Archives of Mechanics , 65, (4), 2013, 301-311.
 5. Grygorowicz M., Magnucki K., Malinowki M., (Uniwersytet Zielonogórski). Elastic buckling of a sandwich beam with variable mechanical properties of the core. Wysłane do Thin-Walled Structures 26.09.2013. Impact Factor 1,252; Lista ministerialna czasopism punktowanych 30 pkt.
 6. Wegner T., Kurpisz D., Phenomenological modeling of mechanical properties of metal foam.
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 51, 1, 2013. s. 203-214; p-ISSN: 1429-2955, IF: 0.620, Punktacja MNiSW: 15.000

Materiały konferencyjne

 1. Grygorowicz M., Magnucki K., Modelling of a sandwich beam with metal core with a variable mechanical properties, 52 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 23-27.02.2013 book of abstract pp. 109.
 2. Grygorowicz M., Wasilewicz P., Badania eksperymentalne belki trójwarstwowej z rdzeniem z pianki aluminiowej, IV Konferencja Naukowa Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, Zielona Góra - Łagów, 06-09.06.2013, book of abstract ISBN 978-83-7842-081-1
 3. Grygorowicz M., Magnucki K., Analytical and numerical modelling of sandwich beams with core from aluminium foam with variable mechanical properties, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, 27-31.08.2013 book of abstracts ISBN 978-83-89333-51-3
 4. Paczos P., Numeryczna analiza stateczności i nośności granicznej belek cienko-ściennych o niestandardowych przekrojach ceowych, 52 Sympozjon Modelo-wanie w Mechanice, Ustroń, 23.02.2013-27.02.2013
 5. Paczos P., Kasprzak J., Numerical investigation of cold-formed thin walled chan-nel beams with drop and box flange, 20-th International Conference on Com-puter Methods in Mechanics, 27 - 31 August 2013, Poznań, Poland, MS06-11 MS0612.

ROK 2012

Zgłoszenia PATENTOWE

 1. Magnucki K., Kołecki Z., Zawodny P., Sposób wykonywania kształtownika ceowego z półkami sandwiczowymi. Patent nr 213145 Urząd Patentowy RP, Warszawa 2012.
 2. Magnucki K., Kołecki Z., Zawodny P., Sposób wykonywania kształtownika dwuteowego z półkami sandwiczowymi. Patent nr 213146 Urząd Patentowy RP, Warszawa 2012.
 3. Magnucki K., Paczos P., Kołecki Z., Sposób wykonywania kształtownika ceowego z łagodnymi zagięciami. Patent nr 213571 Urząd Patentowy RP, Warszawa 2012.
 4. Magnucki K., Paczos P., Kołecki Z., Sposób wykonywania kształtownika dwuteowego z łagodnymi zagięciami. Patent nr 213573 Urząd Patentowy RP, Warszawa 2012.

Książki - podręczniki, rozdziały

 1. Magnucki K., Szyc W. (red.), Wytrzymałość i stateczność belek i płyt trójwarstwowych z rdzeniem z pianki metalowej. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2012, ISBN 978-83-7775-147-3.
 2. Magnucki K., Elastic buckling of thin-walled beams. In: Z. Kolakowski, K. Kowal-Michalska (Eds.) Static, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems, Chapter 9, Vol.2, A Series of Monographs Lodz 2012, 197-222.

Artykuły w czasopismach

 1. Jasion P., Magnucki K., Elastic buckling of horizontal barrelled shells filled with liquid _ numerical analysis. Elsevier: Thin-Walled Structures, 52, 2012, 117-125.
 2. Jasion P., Magnucka-Blandzi E., Szyc W., Magnucki K., Global and local buckling of sandwich circular and beam-rectangular plates with metal foam core. Elsevier: Thin-Walled Structures, 61 2012, 154-161.
 3. Jasion P., Magnucki K. Face wrinkling of sandwich beams under pure bending. PTMTiS: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 50, (4), 2012, 933-941.
 4. Magnucki K., Kuligowski P., Wittenbeck L., Zginanie sprężystych belek trójwarstwowych z rdzeniem falistym. Pojazdy Szynowe, 1, 2012, 1-4.
 5. Magnucki K., Kruś M., Kuligowski P., Wittenbeck L., Modelowanie sprężystych prostokątnych płyt trójwarstwowych z rdzeniem falistym _ zginanie i wyboczenie. Modelowanie Inżynierskie, 43, 2012, 145-154.
 6. Magnucki K., Milecki Sz., Stateczność sprężysta trójkąta hamulcowego. Modelowanie Inżynierskie, 44, 2012, 199-208.
 7. Magnucki K., Jasion P., Smyczyński M., Modelowanie belek pięciowarstwowych. Modelowanie Inżynierskie, 45, T.14, 2012, 90-98.
 8. Jasion P., Magnucki K., Modelowanie wyboczenia lokalnego okładziny kołowej płyty sandwiczowej. Modelowanie Inżynierskie, 45, T.14, 2012, 171-176.
 9. Wegner T., Kokot M., Analiza rozkładu energii odkształcenia z uwzględnieniem tarcia powierzchniowego w pierścieniu wykonanym z materiału o właściwościach hiperelastycznych, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 4 (668), 2012, s. 133-151, p-ISSN: 1234-5865, Punktacja MNiSW: 5.000.

Materiały konferencyjne

 1. Jasion P., Magnucki K. Modelowanie wyboczenia miejscowego okładziny kołowej płyty sandwiczowej. 51 Sympozjon _Modelowanie w mechanice_, Ustroń, 25-29 luty 2012.
 2. Milecki S., Magnucki K. Stateczność sprężysta trójkąta hamulcowego. 51 Sympozjon _Modelowanie w mechanice_, Ustroń, 25-29 luty 2012.
 3. Magnucki K., Kruś M., Kuligowski P., Wittenbeck L. Modelowanie sprężystych prostokątnych płyt trójwarstwowych z rdzeniem falistym _ zginanie i wyboczenie. 51 Sympozjon _Modelowanie w mechanice_, Ustroń, 25-29 luty 2012.
 4. Magnucki K., Jasion P., Smyczynski M. Modelowanie belek pięciowarstwowych. 51 Sympozjon _Modelowanie w mechanice_, Ustroń, 25-29 luty 2012.
 5. Magnucki K., Smyczyński M. Deflection and strength of a sandwich beam with thin binding layers between faces and a core. VI Intl Symposium on Aluminium Surface Science & Technology, ASST-2012, Italy, Sorrento, 27-31 May, 2012.
 6. Lewiński J., Magnucki K. Optimal shaping of middle surface of a dished head of circular cylindrical pressure vessel with the help of Bezier curve. The Third Intl Conference on Engineering Optimization EngOpt 2012, Rio de Janeiro, Brazil, 1-5 July 2012.
 7. Magnucki K., Kuligowski P., Wittenbeck L. Effective design of rectangular plate with a corrugated core. The Third Intl Conf. on Engineering Optimization EngOpt 2012, Rio de Janeiro, Brazil, 1-5 July 2012.
 8. Magnucki K., Smyczyński M., Jasion P. A mathematical model of a five layer sandwich beam. Proc. of the Eleventh Intl Conf. on Computational Structures Technology. B.H.V. Topping (Editor) Civil-Computer Press, Stirlingshire, Scotland, Paper 42 (CD), 4-7 September 2012, 1-9.
 9. Paczos P., Kasprzak J., Magnucki K. Local elastic buckling of cold-formed thin-walled channel beams with non-standard flanges. Nordic Steel Construction Conference, Norway, Oslo, 5-7 September 2012, pp.811-820.
 10. Jasion P., Magnucki K. Stability of sandwich cylindrical shell with variable thickness. Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 17-21 September 2012, 295-300.
 11. Jasion P., Magnucki K., Wasilewicz P. Global buckling of a sandwich beam-column with physical nonlinear core. Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, 301-308.
 12. Stasiewicz P., Magnucki K. Analytical and experimental studies of stability of cylindrical shells with an opening. Stability of Structures XIII-th Symposium, Zakopane, 2012, 599-606.
 13. Magnucki K., Kuligowski P., Krus M., Magnucka E. Bending and buckling of orthotropic sandwich beams with three-layer faces. In: J. Loughlan, D.H. Nash and J. Rhodes (Eds.) Proc. of the 6-th Intl Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, CIMS, Glasgow, 3-5 December 2012, 587-594.
 14. Magnucka-Blandzi E., Kuligowski P., Krus M., Magnucki K. Elastic buckling of a sandwich rectangular plate with three-layer faces. In: J. Loughlan, D.H. Nash and J. Rhodes (Eds.) Proc. of the 6-th Intl Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, CIMS, Glasgow, 3-5 December 2012, 611-618.
 15. Jasion P., Magnucki K. Post-critical behaviour of sandwich cylindrical shells with variable thicknesses. Proc. of the 22nd Australian Conference on the Mechanics of Structures and Materials. ACMSM22, Sydney 11-14 December 2012. In: B. Samali, M.M. Attard, Ch. Song (Eds.) From Materials to structures: Advancement through Innovation. CRC Press, Taylor & Francis Group, pp. 91-94.
 16. Paczos P., Doświadczalna analiza stateczności oraz nośności belek cienkościen-nych, 51 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 25.02.2012-29.02.2012
 17. Kasprzak J., Paczos P., Numeryczne wyznaczanie nośności granicznej belek cien-kościennych kształtowanych na zimno na przykładzie belek z półkami skrzynko-wymi., 51 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 25.02.2012-29.02.2012
 18. Rodak M., Paczos P., Nośność belek cienkościennych kształtowanych na zimno o przekrojach ceowych, 51 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń, 25.02.2012-29.02.2012
 19. Paczos P., Stability and limit load of thin-walled cold-formed channel beams. XIII Sympozjum "Stateczność konstrukcji" - Zakopane 2012, 17-21 września 2012, s. 539-546.
 20. Wegner T., Kurpisz D., The minimum energy principle in description of nonlinear properties of orthotropic material, Advances in Materials Physics and Chemistry : Suplement: 2012 world Congress on Engineering and Technology. Vol. 2, No. 4B, 2012, s. 53-55, p-ISSN: 2162-531X, e-ISSN: 2162-5328X, DOI: 10.4236/ampc.2012.24B015.

ROK 2011

Zgłoszenia PATENTOWE

Artykuły w czasopismach

 1. Magnucka-Blandzi E., Magnucki K., Buckling, and optimal design of cold-formed thin-walled beams: Review of selected problems. Elsevier: Thin-Walled Structures, 49, 2011, 554-561.
 2. Belica T., Malinowski M., Magnucki K., Dynamic stability of an isotropic metal foam cylindrical shell subjected to external pressure and axial compression. ASME: Journal of Applied Mechanics, 78 (4), 2011, 041003-1 - 041003-8.
 3. Joniak S., Magnucki K., Szyc W., Buckling study of steel open circular cylindrical shells in pure bending state. WILEY-BLACKWELL: Strain, An Intl Journal for Experimental Mechanics, 47, 2011, 209-214.
 4. Jasion P., Magnucki K., Wyboczenie-zmarszczenie okładziny belki trójwarstwowej przy czystym zginaniu. Modelowanie Inżynierskie, 41, 2011, 151-156.
 5. Magnucki K., Kuligowski P., Kruś M., Pudła wagonów osobowych: Wybrane zagadnienia. Pojazdy Szynowe, 2011.
 6. Magnucki K., Wytrzymałość i stateczność belek-słupów trójwarstwowych. Modelowanie Inżynierskie, 42, 2011, 249-258.

Materiały konferencyjne

 1. Jasion P., Magnucki K., Wyboczenie-zmarszczenie okładziny belki trójwarstwowej przy czystym zginaniu. 50 Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Ustroń, 26.02 - 02.03. 2011.
 2. Magnucki K., Modelowanie i optymalizacja poziomych zbiorników ciśnieniowych (Ref. plenarny). 50 Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Ustroń, 26.02 - 02.03. 2011.
 3. Magnucki K., Szczelność połączeń kołnierzowych śrubowych urządzeń ciśnieniowych. Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych. Centrum Edukacji Alias, Poznań, 19-20 maja 2011.
 4. Magnucki K., Jasion P., Magnucka-Blandzi E., Paczos P., Local elastic buckling of thin-walled channel beams and sandwich beams. Sixth M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics - Focus: Advances in Solids & Structures. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, 15-17 June, 2011.
 5. Jasion P., Magnucka-Blandzi E., Szyc W., Wasilewicz P., Magnucki K., Global and local buckling of a sandwich beam-rectangular plate with metal foam core. The 6th Intl Conference on Thin-Walled Structures, Timisoara, Romania, 2011, 707-714.
 6. Jasion P., Magnucka-Blandzi E., Szyc W., Magnucki K., Global and local buckling of a sandwich circular plate with metal foam core. The 6th Intl Conference on Thin-Walled Structures, Timisoara, Romania, 2011, 699-706.
 7. Magnucki K., Jasion P., Smyczyński M., Modelowanie belek trójwarstwowych. II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań, 29.08-02.09.2011.
 8. Magnucki K., Jasion P., Szyc W., Smyczynski M., Strength and buckling of a sandwich beam with thin binding layers between faces and a metal foam core. The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics, ASEM'11, Seoul, Korea, 18-23 September 2011, 826-835.
 9. Magnucki K., Kruś M., Kuligowski P., Wittenbeck L., Strength sandwich beams with corrugated core under pure bending. The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics, ASEM'11, Seoul, Korea, 18-23 September 2011, 321-330.
 10. Magnucki K., Wytrzymałość i stateczność belek trójwarstwowych. (Ref. plenarny). XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Słok 18-21 października 2011.
 11. Zielnica J., Paczos P., Badania numeryczne i doświadczalne nośności granicznej belek trójwarstwowych. Modelowanie Inżynierskie, 41, 2011, ......
 12. Wegner T., Kokot M., Analiza rozkładu energii odkształcenia z uwzględnieniem tarcia powierzchniowego w pierścieniu wykonanym z materiału o własciwościach hiperelastycznych. XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Słok, 18-21 października 2011, s. 279-280.

ROK 2010

Zgłoszenia PATENTOWE

 1. Magnucki K., Sekulski Z., Lewiński J., Połączenie kołnierzowe śrubowe. Patent nr 205421. Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2010.
 2. Magnucki K., Ostwald M., Sposób wytwarzania kształtownika dwuteowego. Patent nr 206364. Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2010.
 3. Magnucki K., Ostwald M., Sposób wytwarzania kształtownika dwuteowego. Patent nr 206365. Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2010.

Artykuły w czasopismach

 1. Lewiński J., Magnucki K., Shaping of a middle surface of a dished head of a circular cylindrical pressure vessel. PTMTiS: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 48 (2), 2010, 297-307.
 2. Dębowski D., Magnucki K., Malinowski M., Dynamic stability of a metal foam rectangular plate. Techno-Press: Steel & Composite Structures, 10 (2), 2010, 151-168.
 3. Magnucki K., Paczos P., Kasprzak J., Elastic buckling of cold-formed thin-walled channel beams with drop flanges. ASCE: Journal of Structural Engineering, 136 (7), 2010, 886-896.
 4. Joniak S., Magnucki K., Szyc W., Buckling study of steel open circular cylindrical shells in pure bending state. WILEY-BLACKWELL: Strain, An Intl Journal for Experimental Mechanics. 2010 (in Print).
 5. Magnucki K., Wybrane problemy wytrzymałości i stateczności poziomych walcowych zbiorników ciśnieniowych. SIGMA-NOT: Dozór Techniczny, 1-2,(247), 2010, 4-10.
 6. Głaz K., Magnucki K., Wyboczenie sprężyste płyt prostokątnych z otworami kołowymi. Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR": Pojazdy Szynowe, 2, 2010, 1-5.
 7. Wegner T., Kokot M., Influence of a surface friction on the deformation process of ring made of nonlinear properties material, Journal of KONES Powertrain and Transport. 2010, Vol. 17, No. 1, s. 465-478; p-ISSN: 1231-4005

Materiały konferencyjne

 1. Wittenbeck L., Magnucki K., Badania teoretyczne ortotropowej powłoki walcowej. Modelowanie Inżynierskie, XLIX Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła luty 2010, [CD-ROM]
 2. Wegner T., Kurpisz D., Model fenomenologiczny właściwości mechanicznych materiałów anizotropowych = Phenomenological model of mechanical properties for anisotropic materials Modelowanie Inżynierskie, XLIX Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła luty 2010, [CD-ROM]
 3. Magnucki K., Spiętrzenie naprężeń w połączeniu dna wypukłego z powłoką zbiornika walcowego. Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych. Centrum Edukacji Alias, Poznań, maj 2010, pp. 23-26.
 4. Magnucki K., Wittenbeck L., Stability of elastic orthotropic circular cylindrical vessel. Proc. of the ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference, PVP 2010, Bellevue, Washington, USA, July 2010.
 5. Lewiński J., Magnucki K., Shaping of a middle surface of dished head of a circular cylindrical vessel. Proc. of the ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference, PVP 2010, Bellevue, Washington, USA, July 2010.
 6. Magnucki K., Jasion P., Stability of sandwich barreled shell under pressure. The Fourth Intl Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, SEMC 2010, South Africa, Cape Town, (Invited Speaker). In: A. Zingoni (Ed.) Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, Taylor & Francis Group, London, 2010, 493-497.
 7. Paczos P., Magnucki K., Local of cold-formed thin-walled channel beams with drop flanges. Proc. The Fourth Intl Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, SEMC 2010, South Africa, Cape Town. In: A. Zingoni (Ed.) Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, Taylor & Francis Group, London, 2010, 603-606.
 8. Magnucka-Blandzi E., Magnucki K., Effective design of cold-formed thin-walled beams with bent edges of flanges. In: Batista E., Vellasco P., de Lima L. (Eds.), International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, SDSS'Rio 2010, Rio de Janeiro, Brazil, September 2010, 977-984.

ROK 2009

Książki - podręczniki

 1. Wegner T., Energetyczne modelowanie w nieliniowej mechanice materiałów i konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009 - 142s

Zgłoszenia PATENTOWE

 1. Magnucki K., Paczos P., Kołecki Z., Sposób wykonywania kształtownika dwuteowego z łagodnymi zagięciami. Urząd Patentowy RP (zgłoszenie nr P 382838 z dnia 4 lipca 2007), Biuletyn Urzędu Patent., nr 1 (914) 2009, s.5-6.
 2. Magnucki K., Paczos P., Kołecki Z., Sposób wykonywania kształtownika ceowego. Urząd Patentowy RP (zgłoszenie nr P 382839 z dnia 4 lipca 2007), Biuletyn Urzędu Patentowego, nr 1 (914) 2009, s.6.
 3. Magnucki K., Kołecki Z., Zawodny P., Sposób wykonywania kształtownika dwuteowego z półkami sandwiczowymi. Urząd Patentowy RP (zgłoszenie nr P 382840 z dnia 4 lipca 2007), Biuletyn Urzędu Patent., nr 1 (914) 2009, s.6.
 4. Magnucki K., Kołecki Z., Zawodny P., Sposób wykonywania kształtownika ceowego z półkami sandwiczowymi. Urząd Patentowy RP (zgłoszenie nr P 382841 z dnia 4 lipca 2007), Biuletyn Urzędu Patent., nr 1 (914) 2009, s.6.

Artykuły w czasopismach

 1. Magnucki K., Paczos P.,Optimal Theoretical shape optimization of cold-formed thin-walled channel beams with drop flanges in pure bending, ELSEVIER, Journal of Construction Steel Research, 65 (2009), 1731-1737
 2. Magnucki K., Paczos P., Kasprzak J., Elastic buckling of cold-formed thin-walled channel beams with drop flanges, Journal of Structural Engineering, November 2009 (after review)
 3. Paczos P., Wasilewicz P., Experimental investigations of buckling of lipped, cold-formed thin-walled beams with I -section. Thin-Walled Structures, 47 (2009),1354-1362
 4. Jasion P., Stability analysis of shells of revolution under pressure conditions. Thin-Walled Structures 2009;44:311-317
 5. Lewiński J., Magnucki K., Optimization of anti-symmetrical open cross sections of cold-formed thin-walled beams. PTMTiS: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 47 (3), 2009, 553-571.
 6. Joniak S., Magnucki K., Szyc W., Buckling study of steel open circular cylindrical shells in pure bending state. WILEY-BLACKWELL: Strain, An Intl Journal for Experimental Mechanics. 2009 (in Print).

Materiały konferencyjne

 1. Paczos P., Kasprzak J., Eksperymentalna analiza stateczności belek cienkościennych o przekrojach ceowych XLVIII Sympozjon PTMTS Modelowanie w Mechanice, Wisła (23.02-27.02) 2009, (CD).
 2. Paczos P., Kasprzak J., Nośność graniczna belek cienkościennych kształtowanych na zimno o przekrojach ceowych. Stability of Structures XIITH Symposium, Zakopane 7 -11 września 2009, Politechnika Łódzka, 341-348 .
 3. Jasion P., Magnucki K., Stress and stability analysis of a horizontal barrelled tank filled with liquid. 12th International Conference on Pressure Vessel Technology, (20-23 September 2009, Jeju Island, Korea), Paper SA1-2, pp.93-98 (CD).
 4. Jasion P., Magnucki K., Stability equations for thin elastic barrelled shells under external pressure. Proc. of The 9th SSTA Conference, Vol. 2 Shell structures: theory and applications, Pietraszkiewicz W., Kreja I. (eds), Taylor & Francis Group, London, UK, 2010, pp.121-124.
 5. Lewiński J., Magnucki K., Kształtowanie den wypukłych walcowych naczyń ciśnieniowych z uwagi na spiętrzenie naprężeń. XLVIII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła 23-27 luty 2009.
 6. Stasiewicz P., Magnucki K., Kształtowanie kołnierzy połączenia kołnierzowego śrubowego z uwagi na sztywność. XLVIII Sympozjum "Modelowanie w mechanice", Wisła 23-27 luty 2009.
 7. Magnucki K., Wytrzymałość i stateczność zbiorników podziemnych. Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych. Centrum Edukacji Alias, Poznań 14-15 maj 2009, s. 22-27.
 8. Magnucki K., Global and local elastic buckling of cold-formed thin-walled channel beams. (Keynot lecture), Stability of Structures, XII Symposium, Zakopane, 07- 11 September 2009, s. 49-58.
 9. Lewiński J., Magnucki K., Strength optimization of a middle surface of a dished head of a circular cylindrical pressure vessel. The 7-th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Lisbon, Portugal, 07-11 September 2009.
 10. Jasion P., Magnucki K., Stress and stability analysis of a horizontal barrelled tank filled with liquid. The 12th Intl Conference on Pressure Vessel Technology, ICPVT-12, Phoenix Island, Jeju, Korea, 20-23 September 2009, Abstract Book, s.15, (CD-Rom, pp. 93-98).
 11. Wittenbeck L., Magnucki K., Elastic buckling of orthotropic cylindrical vessel. The 12th Intl Conference on Pressure Vessel Technology, ICPVT-12, Phoenix Island, Jeju, Korea, 20-23 September 2009, Abstract Book, s.16, (CD-Rom, pp. 99-100).
 12. Stasiewicz P., Magnucki K., Tightness sensitivity of a bolted flanged joint. The 12th Intl Conference on Pressure Vessel Technology, ICPVT-12, Phoenix Island, Jeju, Korea, 20-23 September 2009, Abstract Book s.31.
 13. Jasion P., Magnucki K., Stability equations for thin elastic barrelled shell under external pressure. Proceedings of The 9th Conference on Shell Structures, Theory and Applications. Gdańsk-Jurata, 14-16 October 2009. W. Pietraszkiewicz I Kreja (Eds) Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, Leiden, 2010, pp.121-124.
 14. Magnucka-Blandzi E., Magnucki K., Wyboczenie sprężyste półek belek ceowych wytwarzanych na zimno. XI Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY MES WE WSPOMAGANIU ANALIZY PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA, Pisz, 20-23 październik 2009.
 15. Magnucka-Blandzi E., Magnucki K., Global and local elastic buckling of thin-walled beams with open elliptic cross sections. Proc. of The 6th Intl Conf. on Advances in Steel Structures, Hong Kong, China, 16-18 December 2009.
 16. Stasiewicz P., Magnucki K., Optimization of horizontal cylindrical pressure vessels under strength and stability constrains. In: Pressure Vessels and Piping, Vol. I: Codes, Standards, Design and Analysis, (Eds): B. Raj, B.K. Choudhary, K. Velusamy, Alpha Science Intl, Oxford UK, 2009, pp.237-246.
 17. Paczos P., Magnucki K., Experimental investigations of cold-formed thin walled c-beams with drop flange, Sixth International Conference on Advances in Steel Structures, edited by S.L.Chan, ICASS 2009, Volume I, Hong Kong, 16 - 18 December 2009, 395-400.

ROK 2008

Książki - podręczniki

 1. Ostwald M., Magnucki K.,Optymalne projektowanie belek cienkościennych walcowanych na zimno o przekrojach otwartych. Comprint, Poznań, 2008.
 2. Magnucki K.,Podstawy konstrukcji maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008. (podręcznik akademicki, Wyd. 2, uzupełnione).
 3. Stasiewicz P., Magnucki K., Optimization of horizontal cylindrical pressure vessels under strength and stability constrains. Proc. Int. Conference & Exhibition. (w druku).
 4. Ostwald M., Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Poznańskiej, 2008.

Artykuły w czasopismach

 1. Błachut J., Magnucki K., Strength, stability and optimisation of pressure vessels - review of selected problems. ASME: Applied Mechanics Reviews, 61, November 2008, 1-33.
 2. Jasion P., Magnucki K., The influence of axial load on elastic buckling of shells of revolution. PAN: The Archive of Mechanical Engineering, 2008 (w druku).
 3. Wittenbeck L., Kurpisz D., Magnucki K., Critical ratios of sizes of simply supported elastic rectangular plate under non-uniformly distributed uniaxial load. PAN: The Archive of Mechanical Engineering, 2008. (w druku).
 4. Paczos P., Zielnica J., Stability of orthotropic elastic-plastic open conical shells. Thin-Walled Structures,46, (2008) p. 530-540

Materiały konferencyjne

 1. Jasion P., Magnucki K., Zakrytyczne ścieżki równowagi wybranych powłok obrotowych. XLVII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (25.02-29.02) 2008, (CD).
 2. Joniak S., Badania staeczności powłok-belek o przekrojach otwartych ze swobodnymi brzegami podłużnymi. XLVII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (25.02-29.02) 2008, (CD).
 3. Paczos P., Kasprzak J., Eksperymentalna analiza stateczności belek cienkościennych o przekrojach ceowych. XLVII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (25.02-29.02) 2008, (CD).
 4. Paczos P., Zielnica J., Badanie stanów zakrytycznych otwartych powłok stożkowych z wykorzystaniem systemu Abaqus. XLVII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (25.02-29.02) 2008, (CD).
 5. Wegner T., Kurpisz D., Wykorzystanie podstawowych praw fizyki w modelowaniu właściwości mechanicznych materiału. XLVII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (25.02-29.02) 2008, (CD).
 6. Wilde R., Ostwald M., Porównanie wybranych teorii analizy wytrzymałościowej kompozytowych płyt i powłok. XLVII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (25.02-29.02) 2008, (CD).
 7. Zielnica J., Jurkowska B., Stan naprężeń i przemieszczeń w ciśnieniowych łącznikach elastycznych. XLVII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (25.02-29.02) 2008, (CD).
 8. Jasion P., Magnucki K., Elastic buckling behaviour of barrelled shells under external pressure. Proc. 5th Int. Conference on Thin-Walled Structures, Vol. 2, M. Mahendran (Editor) Queensland University of Technology, Brisbane Australia, ICTWS, 18-20 June 2008, s. 797-804
 9. Magnucki K, Zawodny P., Global and local elastic buckling of thin-walled channels beams with sandwich flanges. Proc. 5th Int. Conference on Thin-Walled Structures,Vol.2, M. Mahendran (Editor) Queensland University of Technology, Brisbane Australia, ICTWS, 18-20 June 2008, s. 1025-1032.
 10. Magnucki K., Paczos P., Elastic buckling and effective shaping of selected cross sections of flanges of thin-walled channel beams. Proc. 5th Int. Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, Vol. 1, K. Rasmussen, T. Wilkinson (Editors) The University of Sydney, Australia, CIMS, 23-25 June 2008, s. 375-382.
 11. Joniak S., Magnucki K., Szyc W., Theoretical and experimental investigations of elastic buckling of open circular cylindrical shells. Proc. 5th Int. Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, Vol.1, K. Rasmussen, T. Wilkinson (Editors) The University of Sydney, Australia, CIMS, 23-25 June 2008, s. 465-472.
 12. Paczos P., Zawodny P., Magnucki K., Stress state and displacements of cold formed thin-walled channel beams. The Ninth Intl Conference on Computational Structures Technology, CST 2008, Athens, Greece, 2-5 September 2008.
 13. Jasion P., Magnucki K., Buckling analysis of shells of revolution under bending load. The Ninth Intl Conference on Computational Structures Technology, CST 2008, Athens, Greece, 2-5 September 2008.
 14. Wittenbeck L., Magnucki K., Strength shaping of dished heads of pressure cylindrical vessels. The Ninth Intl Conference on Computational Structures Technology, CST 2008, Athens, Greece, 2-5 September 2008.
 15. Magnucka-Blandzi E., Wasilewicz P., Strength of a rectangular sandwich plate with metal foam core. 2nd International Symposium, CELLMET2008, Fraunhofer Center Dresden, Germany, 8-10 October 2008.
 16. Ostwald M., Rodak M., Multicriteria Optimization of Cold-formed Thin-Walled Beams with Generalized Open Shape. Proceedings of Fifth International Conference on Thin-Walled Structures, Recent Innovations and Developments, Brisbane - Gold Coast, Australia, 18-20 June 2008, Ed. By M. Mahendran, vol. 1, pp. 509-516.
 17. Ostwald M., Rodak M., Multicriteria Optimization of Cold-formed Thin-Walled Beams under Compression Axial Load. Proceedings of Fifth International Conference on Coupled Instabili-ties in Metal Structures CIMS 2008, Sydney, Australia, 23-25 June 2008, Ed. by K. Rasmus-sen and T. Wilkinson, vol. 1, pp. 141-148.

ROK 2007

Książki - podręczniki

 1. Magnucki K., Mielniczuk J., Ostwald M., Wybrane zagadnienia projektowania porowatych konstrukcji powierzchniowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

Artykuły w czasopismach

 1. Ostwald M., Magnucki K., Rodak M. Bicriteria optimal design of open cross sections of cold-formed thin-walled beams. Steel & Composite Structures, 7, (1) 2007, 53-70.
 2. Jasion P, Magnucki K., Elastic buckling of barrelled shell under external pressure. Thin-Walled Structures 2007;45(4):393-399.
 3. Magnucka-Blandzia E., Magnucki K., Effective design of a sandwich beam with a metal foam core, Thin-Walled Structures, 45, 2007, 432-438.
 4. Kasperska R.J, Magnucki K., Ostwald M., Bicriteria optimization of cold-formed thin-walled beams with monosymmetrical open cross sections under pure bending, Thin-Walled Structures, 45, 2007, 563-572.
 5. Paczos P., Zielnica J., Critical load of a bilayered orthotropic elastic-plastic conical shell with the change of the shell basic surface location, Thin-Walled Structures, 45, 2007, 911 - 915.
 6. Paczos P., Wasilewicz P., Badania doświadczalne belek cienkościennych kształtowanych na zimno, Modelowanie Inżynierskie, Politechnika Śląska, Tom 3, Nr 33, Gliwice 2007, 113 - 118.
 7. Wilde R., Zawodny P., Magnucki K., Critical state of an axially compressed cylindrical panel with three edges simply supported and one edge free, Thin-Walled Structures, 45, 2007, 955-959.
 8. Wilde R., Zborała P., Przegląd teorii laminowanych kompozytowych płyt i powłok stosowanych w budowie zbiorników cienkościennych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 7, Poznań 2007, 153-164.
 9. Wilde R., Zborała P., Przegląd podstawowych hipotez "linii łamanej" płyt i powłok kompozytowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 7, Poznań 2007, 165-176.
 10. Paczos P, Zawodny P., Badania doświadczalne oraz wykorzystanie systemu ABAQUS do oszacowania wartości sił krytycznych belek zimnogiętych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 7, Poznań 2007, 85-94.
 11. Zielnica J., Wpływ parametrów hartowania na naprężenia w procesach hartowania elementów maszyn. Modelowanie Inżynierskie, Politechnika Śląska, Tom 3, Nr 34, G liwice 2007, 167 - 172.
 12. Wegner T., Pęczak A., Metoda elementów skończonych modelowanych energetycznie. Rozdział 2. w monografii pt. Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki, pod redakcją naukową Tadeusza Niezgody. Warszawa 2007, s. 33-57 .
 13. Stasiewicz P., Maćkiewicz M., Badania numeryczne i analityczne stateczności cienkościennej otwartej powłoki walcowej poddanej ściskaniu. Rozdział 16. w monografii pt. Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki, pod redakcją naukową Tadeusza Niezgody. Warszawa 2007, s. 314-324.
 14. Wegner T., Obst M., Przebieg procesu jednoosiowego rozciągania w przestrzeni głównych składowych odkształceń, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 7, Poznań 2007, 129-152.

Materiały konferencyjne

 1. Jasion P., Magnucki K., Wyboczenie sprężyste powłoki baryłkowej poddanej osiowemu ściskaniu. XLVI Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (26.02-02.03) 2007, (CD).
 2. Jasion P., Wykorzystanie narzędzi MES do analizy stateczności powłok baryłkowych. X Konferencja MES, Kazimierz Dolny, 2007 (CD).
 3. Wittenbeck L., Magnucki K., Efektywne kształtowanie dna wypukłego zbiornika ciśnieniowego. XLVI Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (26.02-02.03) 2007, (CD).
 4. Paczos, Zielnica J., Stateczność sprężysto-plastycznych powłok stożkowych z uwzględnieniem odciążenia materiału. XLVI Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (26.02-02.03) 2007, (CD).
 5. Magnucka-Blandzi E., Malinowski M., Magnucki K., Elastic buckling of a sandwich rectangular plate simply-supported by three edges and one edge free. The Third Int. Conf. on Structural Engineering, Mechanics and Computations, Cape Town, South Africa, SEMC 2007, w A. Zingoni (ed.), Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computations, Millpress Science Publishers, Rotterdam, 2007, s. 355-356, (CD-ROM, s. 940-945).
 6. Paczos P., Wasilewicz P., Rodak M., Badania doświadczalne belek cienkościennych kształtowanych na zimno. XLVI Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (26.02-02.03) 2007, (CD).
 7. Zielnica J., Wpływ parametrów hartowania na naprężenia w procesach hartowania cylindrycznych elementów maszyn. XLVI Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (26.02-02.03) 2007, (CD).
 8. Paczos P, Zawodny P., Analysis fem of local loss stability - c-thin-walled beams with the gentle bends, 4rd Conference Thin-Walled Vessels and Beams, Kołobrzeg-Poznań, 2007, 119 - 128
 9. Paczos P., Wasilewicz P., Magnacki K., Experimental investigations of local-elastic buckling of cold-formed thin walled beams. Proceedings of Fifth International Conference on Advances in Steel Structures, Singapore, 5 - 7 December 2007, Volume III, 473 - 478
 10. Wilde R., Zborała P., Review of basic "broken-line" hypothesis for composite plates and shells; In: 4th Conference Thin-Walled Vessels and Beams, Kołobrzeg-Poznań, 2007, 175-185.
 11. Wilde R., Zborała P., Review of different theories of laminated composite plates and shells for pressure vessels; In: 4th Conference Thin-Walled Vessels and Beams, Kołobrzeg-Poznań, 2007, 187-198.
 12. Jasion P., Stability of doubly curved shells of revolution - the last decade review. In: 4th Conference Thin-Walled Vessels and Beams, Kołobrzeg-Poznań, 2007, 37-46.
 13. Wegner T., Pęczak A., Rozszerzenie obiektowo zorientowanej metody elementów skończonych o koncepcję elementów skończonych modelowanych energetycznie. Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej: Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Kazimierz Dolny, 13-16 listopada 2007.
 14. Wegner T., Kurpisz D., Analiza porównawcza energetycznych modeli mechanicznych właściwości materiałów. I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007.
 15. Magnucki K., Wittenbeck L., Malinowski M., Kształtowanie dna wypukłego zbiornika ciśnieniowego. X Konferencja MES, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2007.
 16. Wegner T., Kokot M., Zastosowanie metody relaksacji lokalnej do analizy odkształceń pierścienia uwzględniającej zjawisko tarcia powierzchniowego. XX DIDMATTECH 2007, Olomouc, Czechy, 2007, s. 256-263.
 17. Wegner T., Kokot M., Badanie za pomocą energetycznie modelowanych elementów skończonych wpływu zjawiska tarcia powierzchniowego na odkształcenia gumowego pierścienia. Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej: Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Kazimierz Dolny, 13-16 listopada 2007.

ROK 2006

Książki - podręczniki

 1. Magnucki K., Podstawy konstrukcji maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.

Artykuły w czasopismach

 1. Magnucki K., Szyc W., Sekulski Z. Laszczyk Z. Optymalizacja belki ceowej z trójwarstwowymi półkami. Inżynieria i Budownictwo, 3, 2006, s. 160-162.
 2. Magnucki K. Elastic buckling of selected flanges of cold-formed thin-walled beams. Physical-Mathematical Modelling and Informational Technologies, 3, 2006, 116-128.
 3. Magnucki K., Malinowski M., J.Kasprzak. Bending and buckling of a rectangular porous plate. Techno-Press: Steel & Composite Structures, 6, (4) 2006, 319-333.
 4. Magnucki K., Maćkiewicz M. Elastic buckling of an axially compressed cylindrical panel with three edges simply supported and one edge free. Elsevier: Thin-Walled Structures, 44, 2006, 387-392.
 5. Magnucki K., Maćkiewicz M., Lewiński J. Optimal design of a mono-symmetrical open cross section of a cold-formed beam with cosinusoidally corrugated flanges. Elsevier: Thin-Walled Structures, 44, 2006, 554-562.
 6. Magnucki K., Rodak M., Lewiński J. Optimization of mono- and anti-symmetrical I-section of cold-formed thin-walled beams. Elsevier: Thin-Walled Structures, 44, 2006, 832-836.
 7. Szyc W., Laszczyk Z., Magnucki K. Elastic buckling compressed sandwich cylindrical panel with three edges simply supported and one edge free. Elsevier: Thin-Walled Structures, 44, 2006, 910-918.
 8. Debowski D., Magnucki K., Dynamic stability of a porous rectangular plate, WILEY-VCH: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, PAMM, 2006,
 9. Belica T., Magnucki K., Dynamic stability of a porous cylindrical shell, WILEY-VCH: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, PAMM, 2006,
 10. Magnucki K., Ostwald M. Elastic buckling and optimization of asymmetric I-cross sections of cold-formed beams. Physical-Mathematical Modelling and Informational Technologies, 2006,
 11. Paczos P., Zielnica J., Weryfikacja metodą elementów skończonych zagadnienia stateczności sprężysto-plastycznych powłok stożkowych, Modelowanie Inżynierskie, Politechnika Śląska, Tom 1, Nr 32, Gliwice 2006, s. 389 -394
 12. Debowski D., Magnucki K., Dynamic stability of a porous rectangular plate, WILEY-VCH: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, PAMM ,6, 2006, 215-216.
 13. Belica T., Magnucki K., Dynamic stability of a porous cylindrical shell, WILEY-VCH: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, PAMM ,6, 2006, 207-208.
 14. Magnucki K., Ostwald M. Elastic buckling and optimization of asymmetric I-cross sections of cold-formed beams. Physical-Mathematical Modelling and Informational Technologies, 4, 2006, 60-68.
 15. Magnucki K., Malinowski M., Lewinski J. Optimal design of an isotropic porous cylindrical shell. Proc. of the ASME Pressure Vessels and Piping Conference (PVP2006-ICPVT-11), Vol. 3, Design and Analysis, Vancouver, 2006, 345-352.

Materiały konferencyjne

 1. Stasiewicz P., Magnucki K., Optimization of horizontal cylindrical pressure vessels under strength and stability constrains. Proc. Int. Conference & Exhibition on Pressure Vessels and Piping, OPE 2006- Chennai, India, 2006, CD.
 2. Magnucki K., Maćkiewicz M., Optymalne kształtowanie monosymetrycznego otwartego przekroju poprzecznego belki cienkościennej. XLV Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (26.02-02.03) 2006, 155-156, (CD).
 3. Magnucki K., Malinowski M., Lewinski J. Optimal design of an isotropic porous cylindrical shell. The Eleventh Int. Conference Pressure Vessel Technology, PVP2006-ICPVT-11, Vancouver, 2006, 1-8, (CD).
 4. Magnucki K., Magnucka-Blandzi E., Wytrzymałość i stateczność belki trójwarstwowej z rdzeniem porowatym. XI Sympozjon Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 2006, 259-266.
 5. Wilde R., Zawodny P., Magnucki K., Stan krytyczny osiowo ściskanej płyty prostokątnej i paneli walcowej z trzema brzegami podpartymi a jednym swobodnym. XI Sympozjon Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 2006, 479-484.
 6. Maćkiewicz M., Magnucki K., Zawodny P., Wilde R., Stan krytyczny otwartych powłok walcowych przy czystym zginaniu. X Krajowa Konferencja Wytrzymałości i Badania Materiałów, Kudowa Zdrój, 2006, 89-94 (R13), (CD).
 7. Kurpisz D., Stasiewicz P., Wittenbeck L., Magnucki K., Stan krytyczny nierównomiernie ściskanej płyty prostokątnej. X Krajowa Konferencja Wytrzymałości i Badania Materiałów, Kudowa Zdrój, 2006, 194-199 (R31), (CD).
 8. W. Szyc (30%), J. Zielnica, J. Walczak, P. Wasilewicz, Poszukiwanie korzystnego wytrzymałościowo kształtu tarczy wirnika sprężarki promieniowej, Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery, 130/2006, Vol. I, Wyd. Politechniki Łódzkiej, s. 163-170.
 9. Wegner T., Pęczak A., Metoda elementów skończonych modelowanych energetycznie. Rozdział 2. w monografii pt. Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki. Praca przyjęta do druku w 2006 roku, s.31-55.
 10. Wegner T., Obst M., Badania procesu jednoosiowego rozciągania uwzględniające pomiary odkształceń poprzecznych. Materiały Konferencyjne X Krajowej Konferencji Wytrzymałości i Badania Materiałów, Kudowa - Zdrój, 20-22 września 2006, s.95-108.
 11. Wegner T., Obst M., Przebieg procesu jednoosiowego rozciągania w przestrzeni głównych składowych odkształcenia. Praca przyjęta do druku w Zeszytach Naukowych: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją w 2006 roku, 20 stron.
 12. Paczos P., Zielnica J., Wpływ zmiany położenia powierzchni podstawowej na obciążenia krytyczne ortrotopowej dwuwarstwowej powłoki stożkowej, Stability of Structures XITH Symposium, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, Zakopane 11-15 września 2006, s. 325-328.

ROK 2005

Książki - monografie

 1. Magnucki K., Ostwald M. Optimal design of selected open cross sections of cold-formed thin-walled beams. Publishing House of Poznan University of Technology. Poznan 2005.

Artykuły w czasopismach

 1. Malinowski M., Magnucki K. Optimal design of a sandwich ribbed flat baffle plate of a circular cylindrical tank. Elsevier: Int. Journal of Pressure Vessels and Piping, 82, 2005, s. 227-233.
 2. Magnucki K., Lewiński J., Stasiewicz P. Optimal design of a ground-based horizontal cylindrical tank with ellipsoidal heads. PAN: The Archive of Mechanical Engineering. LII, (1), 2005, 41-49.
 3. Magnucki K., Ostwald M., Wasilewicz P. Badania doświadczalne wyboczenia lokalnego cienkościennej belki dwuteowej w stanie czystego zginania. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 2, 2005, s. 53-62.
 4. Magnucki K., Sekulski Z. Effective design of a bolted flanged joint with a flat ring gasket. PAN, The Archive of Mechanical Engineering, LII (3), 2005, s. 267-281.
 5. Magnucki K., Malinowski M., Belica T., Dębowski D. Wybrane zagadnienia połączeń kołnierzowych śrubowych urządzeń ciśnieniowych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, PAN, 4, (144), 2005, s.105-119.
 6. Maćkiewicz M., Magnucki K. Optimization of open cross sections of thin-walled beams with plate-shell flanges. WILEY-VCH: Proc. Applied Math. and Mechanics , PAMM, 5, s.753-754.
 7. Wegner T., Matematyczne modelowanie mechanicznych właściwości materiałów. Biuletyn WAT, Vol. LIV, Nr 12, 2005, s.5-51
 8. Wegner T., Pęczak A., Badanie zbieżności i dokładności iteracyjnej procedury relaksacji lokalnej energetycznego elementu skończonego. Materiały Konferencyjne IX Konferencji Naukowo-Technicznej - Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Giżycko, 19-22 października 2005, Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Mechaniczny, ISBN 83-89399-01-10, s.113-120
 9. Paczos P., Zielnica J., Obciążenia krytyczne sprężysto - plastycznej powłoki stożkowej wykonanej z materiałów izotropowych i ortotropowych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice 2005, s. 273-278
 10. Legutko Stanisław, Kędzierski Tomasz, Paczos Piotr, Determination of the Displacements and Tensions Distribution in the Pull Broaches Cutting Edges by Means the Finite Elements Method, Manufacturing Engineering, 2005, Vol. 4(4), s. 15.

Materiały konferencyjne

 1. Stasiewicz P., Magnucki K. Hipotezy odkształceń przekrojów poprzecznych belek i płyt. XLIV Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła (27.02-03.03) 2005, s. 203-204.
 2. Kasperska R., Magnucki K., Ostwald M. Bicriteria optimization of cold-formed thin-walled beams with open cross sections. World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, WCSMO-6, Brazil, Rio de Janeiro (30 May - 3 June) 2005.
 3. Magnucki K., Ostwald M. Optimal design of open cross sections of cold-formed thin-walled beams. Proc. of the Fourth Int. Conference on Advances in Steel Structures, Shanghai, China, Z.Y. Shen et al. (Eds.) Elsevier, 2005, s 1311-1316.
 4. Magnucki K. Lower critical stress analysis of axially compressed cylindrical shells. Proc. of the 10th Int. Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping (Editor), Civil-Comp Press, Stirling, Scotland 2005, (paper 52), s. 1-10.
 5. Malinowski M., Magnucki K. Buckling of an isotropic porous cylindrical shell. Proc. of the 10th Int. Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping (Editor), Civil-Comp Press, Stirling, Scotland 2005, (paper 53), s. 1-10.
 6. Maćkiewicz M., Stasiewicz P., Magnucki K. Analiza numeryczna zwichrzenia belek cienkościennych o monosymetrycznych przekrojach otwartych. 51-sza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Gdańsk-Krynica 2005, s. 189-196.
 7. Malinowski M. Magnucki K. Deflection of an isotropic porous cylindrical panel. Proc. of The 8th Conference on Shell Structures, Theory and Applications, W. Pietraszkiewicz, C. Szymczak (Editors), Taylor & Francis, London, New York, Philadelphia, Singapore, 2005, s. 143-147.
 8. Stasiewicz P., Magnucki K. Stateczność ściskanej otwartej powłoki walcowej ze swobodnym brzegiem. IX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Projektowania i Wytwarzania", Giżycko, 2005, s. 497-502.
 9. Magnucka-Blandzia E., Magnucki K. Dynamic stability of a porous circular plate. The 8th Conf. on Dynamical Systems, Theory and Applications, Editors: J. Awrejcewicz, D. Sendkowski, J. Mrozowski, 1, 2005, s. 353-360.
 10. Paczos P., Zielnica J. The influence of principal directions of orthotropy of load carrying layers of conical shell on the limit load in elastic and elastic-plastic state of stress, Shell Structures: Theory and Applications, Taylor & Francis Group plc, London, UK, 2005, p.255-258.
 11. Legutko S., Kędzierski T., Paczos P., Determination of the displacements and tensions distribution in the pull broaches cutting edges by means the finite elements method, New Trends in Technology Systems Operation'05, 7'th scientific conference with international participant, Presov, Slovak Republic, 20-21 October 2005, Keynote Lectures, p. 10-13.

ROK 2004

Artykuły w czasopismach

 1. Magnucki K., Szyc W., Stasiewicz P.: Stress state and elastic buckling of a thin-walled beam with monosymmetrical open cross-section. Elsevier: Thin-Walled Structures, 42, (1) 2004, s. 25-38.
 2. Magnucki K., Stasiewicz P.: Elastic buckling of a porous beam. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 42, (4) 2004, s. 859-868.
 3. Magnucki K., Stasiewicz P.: Zginanie pięciowarstwowej belki swobodnie podpartej. Inżynieria i Budownictwo, 5, 2004, s. 265-267.
 4. Magnucki K., Stasiewicz P.: Elastic bending of an isotropic porous beam. Int. Journal of Applied Mechanics and Engineering, 9, (2) 2004, s. 351-360.
 5. Magnucki K., Malinowski M.: Cienkościenna żebrowana płaska przegroda zbiornika ciśnieniowego. Przegląd Mechaniczny, 7-8, 2004, s. 23-27.
 6. Magnucki K., Laszczyk Z.: Wytrzymałość i wyboczenie belki trójwarstwowej. Pojazdy Szynowe, 2, 2004, s. 11-14.
 7. Magnucka-Blandzi E., Magnucki K.: Elastic buckling of an axially compressed open circular cylindrical shell. WILEY-VCH: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, PAMM, 4, 2004, s. 546-547.
 8. Stasiewicz P., Magnucki K., Lewiński J., Kasprzak J.: Local buckling of a bent flange of a thin-walled beam. WILEY-VCH: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, PAMM, 4, 2004, s. 554-555.
 9. Magnucki K., Lewiński J., Stasiewicz P.: Optimal sizes of a ground-based horizontal cylindrical tank under strength and stability constraints. Elsevier: Int. Journal of Pressure Vessels and Piping, 81, 2004, s. 913-917.
 10. Магнуцкі К., Маліновскі М.: Оптимальное проектуовання днищ резервуаров. Машинознавство , 10, 2004, s. 16-22.
 11. Paczos P., Zielnica J., Stateczność ortotropowych dwuwarstwowych powłok stożkowych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice 2004, s. 333-338.

Materiały konferencyjne

 1. Magnucki K., Stasiewicz P., Lewiński P., Laszczyk Z.: Wytrzymałość i stateczność belki cienkościennej kształtowanej na zimno o przekroju podobnym do dwuteowego. XLIII Symp. "Modelowanie w mechanice", Wisła 2004, 121-122.
 2. Kasprzak J., Magnucki K.: Wyboczenie płaskiej półki z zagięciami belki cienkościennej kształtowanej na zimno. XLIII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła 2004, 94-95.
 3. Magnucka-Blandzi E., Magnucki K.: Optimal open cross section of thin-walled beams. In: J. Loughlan (Ed.) Thin-Walled Structures. Advances in Research, Design and Manufacturing Technology. Proc. 4th Int. Conference on Thin-Walled Structures. Loughborough, UK, Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia 2004, 877-884.
 4. Lewiński J., Stasiewicz P. Magnucki K: Optimal depth of ellipsoidal heads of a pressure cylindrical vessel. Third Conference on Thin-Walled Vessels, Karłów, Wyd. Pol. Poznańskiej, 2004, s. 197-204.
 5. Laszczyk Z., Szyc W., Stability of a sandwich cylindrical vessel under compression, 3rd Conference Thin-Walled Vessels, Karłów 2004, s. 187-196.
 6. Wegner T., Stability of the material under planar state of stress, 3rd Conference Thin-Walled Vessels - Karłów 2004, p. 271-276.
 7. Paczos P., Analiza metodą elementów skończonych otwartych ortotropowych powłok stożkowych, V International Scientific - Technical Conference for PhD Student, Automation and CA System in Technology Plannig and in Manufacturing, Giewartów 2004 - Poland, s. 244-249.
 8. Paczos P., Kędzierski T., Określenie rozkładu przemieszczeń i naprężeń w ostrzach przeciągacza przy zastosowaniu MES, V International Scientific - Technical Conference for PhD Student, Automation and CA System in Technology Plannig and in Manufacturing, Giewartów 2004 - Poland, s. 236-243.
 9. Kasprzak J., Paczos P., Matematyczny model optymalizacji dwuwarstwowej ortotropowej powłoki stożkowej, V International Scientific - Technical Conference for PhD Student, Automation and CA System in Technology Plannig and in Manufacturing, Giewartów 2004 - Poland, s. 69-72.
 10. Paczos P., Zielnica J., The influence of layer thickness on stability loss of conical shells, 3rd Conference Thin-Walled Vessels - Karłów wrzesień 2004, s. 239-246.

Patenty

 1. Magnucki K., Walczak M.: Sposób montażu przegrody płaskiej z fragmentem płaszcza zbiornika ciśnieniowego i przegroda płaska zbiornika ciśnieniowego. Patent nr 187401, Urząd Patentowy RP (Nr P. 331135), Warszawa 2004.
 2. Magnucki K., Walczak M.: Połączenie kołnierzowe śrubowe i kołnierz połączenia kołnierzowego śrubowego. Patent nr187402, Urząd Patentowy RP (Nr P. 331136), Warszawa 2004.

ROK 2003

Artykuły w czasopismach

 1. Magnucki K., Stasiewicz P.: Critical sizes of ground and underground horizontal cylindrical tanks. Elsevier: Thin-Walled Structures, 41, (4) 2003, s. 317-327.
 2. Magnucki K., Stasiewicz P., Szyc W.: Flexibly saddle support of a horizontal cylindrical pressure vessel. Elsevier: Int. Journal of Pressure Vessels and Piping, 80, (3) 2003, s.205-210.
 3. Magnucki K., Malinowski M.: Geometria den walcowych kołowych naczyń ciśnieniowych. Komisja Budowy Maszyn PAN - Oddział w Poznaniu: Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 23, (1), 2003. s.167-181.
 4. Magnucki K., Lewiński J.: Optimal design of an ellipsoidal head of a pressure cylindrical vessel. WILEY-VCH: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, PAMM, 3, (1), 2003, s. 517-518.
 5. Magnucki K., Medwid M., Stasiewicz P.: Współczesny transport samochodowo-kolejowy a jakość życia. Studium Vilnense A, 1, (1) "Nauka a jakość życia". Wilno 2003, s. 320-322.
 6. Szyc W. (25%), Wasilewicz P., Zielnica J., Walczak J.: Poszukiwanie optymalnego kształtu tarczy wirnika sprężarki, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 20/203, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 387-392.
 7. Paczos P., Zielnica J., Analityczno-numeryczna metoda rozwiązania nieliniowego problemu stateczności otwartej dwuwarstwowej powłoki stożkowej, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice 2003, s. 319-324.
 8. Paczos P., Zielnica J., Stability of Inelastic Bilayered Conical Shells, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 41, 3, pp. 575-591, Warsaw 2003.
 9. Ostwald M., Współczesne problemy optymalizacji. Od lekcji natury do zastosowań w technice. Studia i Materiały LIII, Technika 3, Współczesne problemy techniki. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003, str.99-135.

Materiały konferencyjne

 1. Magnucki K.: Differential equations of multilayer isotropic beams. The Fourth Int. Conference "Tools for Mathematical Modelling", Saint-Petersburg 2003, s.103, (komunikat).
 2. Magnucki K., Malinowski M.: Optimization of a sandwich flat baffle plate of a circular cylindrical tank. Proc. ICPVT-10, Vienna 2003, s.605-608.
 3. Magnucki K., Stasiewicz P., Szyc W.: Optimal design of underground cylindrical tanks. Proc. ICPVT-10, Vienna 2003, s. 127-130.
 4. Magnucki K., Stasiewicz P.: Wyboczenie sprężyste belki porowatej. X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 2003, s. 267-274.
 5. Magnucki K., Malinowski M.: Optimal design of sandwich flat heads of cylindrical vessels. Int. Conf. on Design, Inspection, Maintenance and Operation of Cylindrical Steel Tanks and Piplines, Kralupy nad Vltavou, Czech Republic, 2003, s. 225-231.
 6. Magnucki K., Malinowski M.: Optymalna żebrowana trójwarstwowa przegroda płaska zbiornika ciśnieniowego. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania. WAT, Rynia-Warszawa 2003, (CD).
 7. Szyc W.(25%), Wasilewicz P. ,Zielnica J., Walczak J.: Optymalne kształtowanie wysokoobrotowego wirnika promieniowego, Mater. IX Międz. Konf. "Przepływowe Maszyny Wirnikowe", Rzeszów 2003, s. 57-64.
 8. Wegner T., Matematyczne modelowanie mechanicznych właściwości materiałów. Referat problemowy zamówiony przez Komitet Naukowy VIII Konferencji Naukowo-Technicznej Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Warszawa-Rynia, 15-18 października 2003.
 9. Paczos P., Stateczność dwuwarstwowych powłok stożkowych, dwie teorie plastyczności, Mat. Doktorandsky seminar Automatizacia a pocitacova podpora predvyrobnych etap, vyrobnych a technologickych procesov, Żilinska Univerzita, Strojnicka Fakulta, Sulov 2003, s. 150-155.
 10. Paczos P., Zielnica J., Zagadnienie utraty stateczności powłok dwuwarstwowych, Stability of Structures XTH Symposium, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, Zakopane 8-12 września 2003, s. 345-352.
 11. Zielnica J., Paczos P. Elastic-plastic instabilities in opened bilayered conical shells, Międzynarodowa Konferencję w Saint-Petersburgu, MATHTOOLS'2003, Four International Conference "Tools for Mathemetical Modelling", Russia, June 23-28, 2003.

ROK 2002

Artykuły w czasopismach

 1. Magnucki K.: Optimization of open cross-section of the thin-walled beam with flat web and circular flange. Elsevier: Thin-Walled Structures, 40, 2002, s. 297-310.
 2. Magnucki K., Szyc W., Lewiński J.: Minimization of stress concentration factor in cylindrical pressure vessels with ellipsoidal heads. Elsevier: Int. Journal of Pressure Vessels and Piping, 79 (12) 2002, s. 841-846.
 3. Paczos p., Zielnica J., Stateczność sprężysto - plastycznych otwartych dwuwarstwowych powłok stożkowych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice 2002.
 4. Kasperska R., Ostwald M., Multicriteria optimization of sandwich cylindrical panels under axial compressive loads. Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 2, 40, 2002, pp. 371 - 388.

Materiały konferencyjne

 1. Magnucki K.: Strength, stability and optimization of horizontal cylindrical tanks. Kłosowski P., Pietraszkiewicz W. (ed.); Shell Structures, Theory and Applications. The 7-th Conference SSTA, (the general lecture), Gdańsk-Jurata, 2002, s. 27-34.
 2. Magnucki K.: Geometria wypukłych den walcowych kołowych naczyń ciśnieniowych. Proc. VI Seminarium Sekcji Obróbki Plastycznej KBM PAN Oddział w Poznaniu, 12, 12, 2002, s.24-29.
 3. Zielnica J., Walczak J., Szyc W.(25%), Wasilewicz P.: Optimal shape design of high rotational speed radial impeller rotor, , Int. SYMKOM'02 Compressor & Turbine Stage Flow Path Theory, Experiment & User Verification, Turbomachinery No. 122, 2, Wyd. Politechniki Łódzkiej 2002, s. 391-398.
 4. Kasperska, Ostwald M., Multicriteria optimization of sandwich structures aided by expert systems. Proceedings of the International Symposium on LIGHTWEIGHT STRUCTURES IN CIVIL ENGINEERING, Warsaw, Poland, 24 - 28 June, 2002, pp. 468-473.
 5. Ostwald M., Bicriteria optimization of sandwich structures with weight and heat flux criteria. The 7th Conference "Shell Structures, Theory and Applications", Gdańsk - Jurata (Poland), October 9 - 11, 2002 (pp. 187-188).